In

Khng  ph?i m?t lo?i xe c?u h? l c th? ko ???c t?t c? cc xe . Cng ty chng ti c dng xe c?u h? c sn v sn tr??t c th? ch? ???c cc lo?i xe s? t? ??ng , xe lo?i sang c?n ?? b?o qu?n cao , trnh va ch?m v xy st . Khng ch? c xe b? h?ng m?i c?n xe c?u h? m khi cc b?n mua xe m?i cc b?n c?ng nn dng xe c sn tr??t  ch? xe v? nh ?? ??m b?o an ton , trnh nh?ng th? t?c r??m r khi xe l?u hnh trn ???ng m ch?a c bi?n s? .

Cng ty TNHH V?n T?i M?nh C??ng mong mu?n ???c h?p tc v?i cc c? quan C?nh st giao thng, Thanh tra giao thng, cng ty B?o hi?m, cc x??ng s?a ch?a t.

Khi c nhu c?u xin cc b?n hy lin h? ??n Cng ty TNHH V?n T?i M?nh C??ng . Chng ti s? ph?c v? 24/24h v 7 ngy /tu?n , m?i lc , m?i n?i v?i ph??ng chm l nhanh , g?n , an ton .

??a ch? : 001 ???ng B? Sng Ph??ng Ph? M?i TP Lo Cai .
?i?n tho?i : 0203 832 176   Fax : 0203 830 156
Hotline : 01292 911 911 Anh C??ng .
        0913 323 963 Anh Phong .