In

Khng ch? tr??c T?t m ngay nh?ng ngy ??u n?m, th? tr??ng xe c? ? si ??ng h?n sau khi Chnh ph? quy?t ??nh cho gi?m l? ph tr??c b? xe c? xu?ng 2%.

 

??u n?m 2013, th? tr??ng t, ??c bi?t l t ? qua s? d?ng (xe c?) ?n nh?n tin vui khi Chnh ph? gi?m l? ph tr??c b? xe c? trn ton qu?c xu?ng 2%.

?y l m?c ph r?t th?p, ch? t??ng ???ng vi tri?u ??ng, gi?m t?i 5-6 l?n so v?i quy ??nh ?ang p d?ng hi?n nay t? 10-12%. Ch?ng h?n, v?i m?t chi?c xe Civic 2.0 AT ??i 2007 gi 530 tri?u ??ng, n?u lm th? t?c mua bn theo quy ??nh hi?n nay t?i H N?i, l? ph tr??c b? ?ng l? ph?i n?p l 12%, kho?ng 63,6 tri?u ??ng.

 

 

 

M?c l? ph tr??c b? m?i gi?m t?i 5-6 l?n so v?i quy ??nh ?ang p d?ng hi?n nay, t? 10-12%.

 

S?p t?i, c?ng chi?c xe ny, ph tr??c b? khi lm th? t?c chuy?n quy?n s? h?u ch? cn 2%, t??ng ???ng 10,6 tri?u ??ng, ng??i mua ti?t ki?m ???c t?i h?n 50 tri?u ??ng khi lm th? t?c sang tn ??i ch?.

Theo nh?ng ng??i kinh doanh xe, gi?m ph tr??c b? xe c? l quy?t ??nh mang l?i c?a s?ng cho dn bun t. H?n n?a, thng qua vi?c mang l?i c? h?i cho ng??i dn ???c ?i xe mang chnh tn mnh, vi?c gi?m l? ph tr??c b? s? lm t?ng thu cho ngn sch.

T? tr??c t?i nay, vi?c mua bn xe c? v?n di?n ra ph? bi?n nh?ng Nh n??c h?u nh? khng thu ???c ph do cc bn "lch" ph tr??c b? cao b?ng gi?y ?y quy?n s? d?ng c cng ch?ng.

Theo ??c tnh s? b? c?a m?t s? cng ty chuyn doanh xe c?, ch? kho?ng 20% s? xe c? giao d?ch ???c lm th? t?c chuy?n quy?n s? h?u. V?i s? l??ng giao d?ch ln t?i hng tr?m nghn chi?c m?i n?m, s? thu? th?t thu ln t?i hng tr?m t? ??ng.

Cho t?i cu?i thng 1/2013, th?i ?i?m c hi?u l?c c?a vi?c gi?m ph tr??c b?xe c? v?n cn l m?t b ?n. Tuy nhin, khc v?i ph tr??c b? xe m?i ph? thu?c vo ngh? quy?t c?a H?i ??ng nhn dn cc t?nh, thnh ph?, Ngh? quy?t 02 quy ??nh m?c ph tr??c b? xe c? s? ???c p d?ng ??ng lo?t 2% trn ton qu?c nn c th? c hi?u l?c s?m.

ng Ng H?u L?i, V? tr??ng V? Chnh sch thu? (B? Ti chnh) cho bi?t, B? Ti chnh ?ang g?p rt xy d?ng d? th?o Ngh? ??nh m?i v? l? ph tr??c b? theo quy ??nh c?a Ngh? quy?t 02 nu trn, d? ki?n s? ???c ban hnh v c hi?u l?c ngay trong thng 2/2012.

"Thng th??ng, ngh? ??nh c hi?u l?c sau 45 ngy k? t? ngy k, nh?ng do c?n p d?ng s?m ?? ??m b?o quy?n l?i c?a ng??i dn, c th? Ngh? ??nh v?l? ph tr??c b? m?i s? c hi?u l?c s?m h?n", ng L?i ni.

Gi xe c t?ng?

H? h?i tr??c thng tin l? ph tr??c b? gi?m, th? tr??ng t c? tr? nn si ??ng h?n th??ng l?, tri ng??c v?i tnh tr?ng ?m ??m c?a th? tr??ng xe m?i.

D?o quanh m?t vng qua cc showroom t c? t?i H N?i nh?ng ngy qua, khng kh giao d?ch kh si ??ng. ng H Minh Tu?n, Gim ??c m?t doanh nghi?p kinh doanh t ? H N?i cho bi?t, n?u nh? cch ?y 2-3 thng, m?i ngy cng ty giao d?ch kho?ng 2-3 chi?c th nay, l??ng giao d?ch trung bnh ln t?i 3-5 chi?c/ngy, cao ?i?m t?i 10 chi?c/ngy.

 

 

Th? tr??ng t c? tr? nn si ??ng h?n th??ng l?.

 

Theo thi quen c?a nhi?u ng??i tiu dng, nh?ng xe th??ng hi?u quen thu?c nh? Hyundai, Kia c?a Hn Qu?c hay Toyota, Honda c?a Nh?t B?n th??ng ???c l?a ch?n, v?i m?c gi xe dao ??ng t? 300 ??n 700 tri?u ??ng chi?m ph?n l?n.

T?i trung tm t c? kh l?n ? M? ?nh - H N?i, chi?c Lacetti SE ??i 2009 mu ?en tn cng ty c gi bn 450 tri?u ??ng, Sonata Y20 mu ?en s? sn ??i 2010 mang tn t? nhn c gi 725 tri?u ??ng, Kia Morning SX 2011 l?p rp trong n??c, mu tr?ng, tn cng ty c gi 365 tri?u ??ng... Trong khi ?, m?t chi?c Camry 2007 lo?i 2.4G, mu ?en, ??ng tn cng ty c gi 765 tri?u ??ng, Yaris 1.3 nh?p t? Nh?t B?n, ??i 2009, s? t? ??ng gi 645 tri?u ??ng.

? phn khc cao h?n, cc giao d?ch ch?m h?n do ngu?n ??u vo khng phong ph, trong khi khch hng c?ng ?i h?i cao h?n... Hi?n m?t chi?c BMW 320i ??i 2009 mu xanh, tn t? nhn c gi 865 tri?u ??ng.

B L Th? nh H?ng, Ph Gim ??c cng ty c? ph?n t ? ???ng L V?n L??ng (H N?i) cho bi?t, do nhu c?u cao nn ??u vo c?a xe c? t?ng 2-5% trong th?i gian g?n ?y, t??ng ???ng kho?ng 10-30 tri?u ??ng/chi?c ty lo?i. Ch?ng h?n, m?t chi?c Civic 2.0 ??i 2007 tn t? nhn, mu ghi xm hi?n c gi 575 tri?u ??ng, cao h?n cch ?y 2 thng kho?ng 30 tri?u ??ng.

??c bi?t, thng tin l? ph xe c? gi?m ? khi?n gi xe ??ng k tn s? h?u l t? ch?c (xe cng ty) t?ng, chnh l?ch gi?a xe cng ty v xe t? nhn ch? cn kho?ng 30 tri?u ??ng so v?i m?c kho?ng 50 tri?u ??ng tr??c ?y. Hi?n m?t chi?c Toyota Altis 2009 tn cng ty c gi kho?ng 750 tri?u ??ng, cao h?n 20 tri?u ??ng so v?i tr??c khi c tin l? ph tr??c b? xe c? gi?m.

T?i ch? t kh n?i ti?ng ? Nguy?n V?n C? (Long Bin - H N?i), nhi?u khch hng ?ang c ??nh mua xe by t? b?n kho?n v? th?i ?i?m mua xe ?? h??ng l? ph tr??c b? m?i.

Tuy nhin, theo cc nhn vin kinh doanh, tr??c m?t khch hng ch? c?n lm th? t?c ?y quy?n cng ch?ng nh? thng l? m khng ph?i m?t ??ng ph no, ??n khi l? ph tr??c b? chnh th?c gi?m th lm th? t?c sang tn v?n ch?a mu?n. ?y c?ng chnh l l do khi?n th? tr??ng t c? ?ang nng ln, d m?c l? ph m?i ch?a c hi?u l?c

Ngu?n : Vietnamnet