In

?ang ch?y trn ???ng, xe khch cao c?p tng ph?i xe container ch?y c?t m?t lm hng ch?c hnh khch ngon gi?c b?ng gi?t mnh b?i ti?ng ??ng l?n, nhi?u ng??i b? h?t v?ng xu?ng sn xe.

3h30 sng nay, xe gi??ng n?m cao c?p lo?i 52 ch? c?a hng Vi?t Tn Pht ch? 39 hnh khch t? Gia Lai v? B?n xe Mi?n ?ng (TP.HCM), ??n cao t?c M? Ph??c - Tn V?n (TP Th? D?u M?t, Bnh D??ng) ? va ch?m v?i xe container lo?i 40 feet. Tai n?n lm nhi?u hnh khch b? th??ng ???c ??a ?i c?p c?u.

Hi?n tr??ng v? va ch?m gi?a chi?c xe khch v container.

Li xe khch L??ng Thnh Thi (33 tu?i, ng? Gia Lai) cho bi?t, ?ang ?i th xe container ch?y c?t ngang m?t khi?n anh khng k?p x? l. C va ch?m m?nh lm ??u xe khch b?p rm, cn xe container lao th?ng ln d?i phn cch. H?u h?t hnh khch ??u ng? khi xe g?p n?n.

"Ti ?ang m man th nghe ti?ng ??ng kinh hong. C v?t g ? ??p th?ng vo m?t ti, r?i ti?ng la ht ho?ng lo?n c?a nhi?u ng??i xung quanh", hnh khch Ph?m ?nh S?u (54 tu?i, ng? Gia Lai) k?.

Chi?c xe khch b? nt v?n ph?n ??u.

Cn ch? Phan Th? L?a (20 tu?i, ng? Gia Lai) cho hay, ?ang ng? b?ng th?y gi??ng n?m chao ??o r?i b?t ng? nghe ti?ng ??ng r?t l?n. Do tr?i t?i nn sau pht ho?ng lo?n nhi?u ng??i m?i tm ???ng thot ra kh?i xe.

R?t may v? tai n?n ch? lm 5 hnh khch cng li xe b? th??ng nh?, m?t hnh khch khc b? ?a ch?n th??ng vng ??u, gy sng m?i. CSGT ph?i m?t h?n 2 gi? m?i gi?i t?a ???c hi?n tr??ng.

Hi?n tr??ng v? tai n?n xe khch ??i ??u xe container.

??u xe khch b? nt bt, nhi?u hnh khch ng?i trn xe b? th??ng n?ng ph?i ??a ?i c?p c?u ? b?nh vi?n.

V? tai n?n khi?n giao thng trn QL 1A ?o?n qua khu v?c ny b? ch t?c nghim tr?ng ko di.

Ngu?n : Ng??i ??a tin